En la ciutat de Dénia a tres d’Abril de mil nou-cents noranta un, es celebra en la casa municipal de cultra de la nostra ciutat, una solemne convocatòria amb la Junta Local Fallera i els presidents respectius de cada falla a fi de plamtejar definitivament l’existéncia d’una nova falla, ubicada en l’intersecció dels carrers Abuzeyan i Avda. Castelló.
Presentats pel president en funcions tota la documentació de la que correspon a una falla i sumant un nombre de quaranta cinc persones de comissió s’exposa a votació pels respectius presidents. Siguent els resultats a favor i afirmatius, queda aprovada per Junta Local Fallera la falla Els Campaments, ubicada en el lloc anomenat al darrer d’aquest escrit.
Signat: El president en Funcions Pere Pérez i el Secretari Batiste Bordes

Amb aquestes paraules la falla Els Campaments naix l’any 1991 com tot projecte, a partir d’un gran somni. El somni d’un grup de fallers amb el desig d’emprendre nous reptes i començar una història que dotaria de festa fallera un nou barri de la ciutat de Dénia.

El dia 3 d’abril de 1991, vora les 9 de la nit s’aprovà la constitució de la nostra falla i acte seguit uns pocs fallers amb la il·lusió al cor feren esclatar 3 carcasses a la nostra demarcació per anunciar amb goig que ja s’havia complit aquell somni.